Hanoitourist tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW 6, Khóa XII của Đảng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1077 | Cật nhập: 12/27/2017 9:19:29 AM | RSS

(Hanoitourist) – Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Tổng công ty học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương, Khóa XII của Đảng tại Tòa nhà Hanoitourist ngày 19/12/2017.

IMG 3418

IMG 3403

Tại Hội nghị, báo cáo viên Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục Lý Luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu các nội dung chủ yếu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, trong đó nhấn mạnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, đ/c Ngọc cũng trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

IMG 3413

Đồng chí Phạm Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã phát biểu tổng kết Hội nghị và cho biết Tổng công ty đã và đang quán triệt thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp nhân sự của TCT tinh gọn và đạt hiệu quả cao. Qua thực tế gần đây, Tổng công ty đã thực hiện tinh giản bộ máy, giảm số lượng nhân viên, nâng cao năng suất lao động của CBCNV Tổng công ty và kết quả đạt được là doanh thu và lợi nhuận tăng lên, lương của CBCNV tại TCT cũng tăng lên.

Tổng giám đốc khẳng định các nghị quyết có tính thực tiễn cao, trong đó Ban lãnh đạo TCT đã quán triệt thực hiện Nghị quyết, định biên lao động. Đ/c Thanh cũng đề nghị các cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong TCT cần tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Tham dự Hội nghị gồm có toàn thể các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Du lịch Hà Nội./.

Phòng ĐTPT